Měření zraku
a aplikační střediska

Na každé naší prodejně
je možné si nechat změřit zrak.

Objednejte se

Mnoho důvodů,
proč nakupovat zde

Doprava zdarma

Při objednávce nad 1 500 Kč
máte dopravu zdarma.

Osobní odběr

Zboží si můžete vyzvednout osobně
na kterékoliv z našich 15 prodejen.

Silné zázemí

Jsme největší řetězec očních
optik v západních a jižních
Čechách

Garance kvality

Prodáváme pouze originální
značkové zboží
s garancí kvality.

Nákupní řád

1. Základní ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kontaktnicocky-levne.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, společností Axis Optik s.r.o., Kostelní 168, 344 01 Domažlice, IČ 252 08 161. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).


2. Objednávky
Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je internetový prodej zboží realizován, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího, k němuž dochází elektronicky obvykle v době odeslání objednávkového formuláře prodávajícímu.
Při objednání kontaktních čoček doporučuje prodávající kupujícímu zjistit přesnou potřebu korekce zraku očním lékařem nebo kontaktologem a podrobovat se pravidelným kontrolám.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za případnou škodu na zdraví způsobenou nerespektováním výše uvedených doporučení.


3. Dodání zboží
Běžně dostupné zboží je kupujícímu odesláno nejpozději třetí den ode dne objednání.
U specifického zboží (speciální typy čoček), které není běžně skladem a je nutné ho objednat u dodavatele, může být dodací doba až tři týdny.
Zboží je kupujícímu dodáváno prostřednictvím společnosti Česká pošta a.s. jako doporučené psaní, nebo cenný balík v závislosti na povaze zásilky. Zboží je též možné osobně odebrat na některé z našich, k tomu určených, provozoven (viz www.axis-optik.cz).
Balné a poštovné je závislé na způsobu platby (viz. Způsob doručení zásilky).
Při objednávce nad 1.500,- Kč vč. DPH po odečtení slev neúčtujeme poštovné.
Ihned po odeslání objednaného zboží je kupující o zásilce informován emailem.
Při viditelném poškození celistvosti poštovní zásilky je nutno reklamovat tuto skutečnost přímo u doručovatele. Převzetí takové zásilky kupujícím vylučuje možnost uznání reklamace vadného zboží prodávajícím.


4. Způsob doručení zásilky
 
Česká pošta -  dobírka       89 Kč
Osobní vyzvednutí zboží     0 Kč

Při osobním odběru je možná pouze platba hotovostní nebo běžnou platební kartou. Benefitní karty nejsou akceptovány.
Dané podmínky doručení se vztahují pouze na území České republiky. 


5. Odstoupení od smlouvy
Dle platné právní úpravy má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodů. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě odstoupení od smlouvy je nutné dodržet níže uvedené podmínky:
• vrácené zboží musí být kompletní a nepoužité 
• zboží musí být doplněno prodejním dokladem nebo jeho kopií
• uveďte své číslo bankovního účtu
• k řádnému vrácení musí dojít na adresu: Axis Optik s.r.o., E-shop, Kostelní 168, 344 01 Domažlice

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vracené zboží doporučujeme zasílat v pevném obalu, nikoli v obálce. V případě poškození zásilky v průběhu přepravy nemusí být balíček převzat. V případě odstoupení od smlouvy při dodržení výše uvedených podmínek obdržíte peníze na Vámi udaný účet nejpozději do 14 dní. Náklady na dopravu v případě odstoupení od smlouvy nese zákazník. Prodávající má možnost od smlouvy odstoupit v případě předem nepředpokládané nemožnosti plnit – např. v důsledku ukončení výroby produktu nebo jeho dlouhodobého výpadku v dodávkách.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


6. Reklamace
Vadné zboží je možno u prodávajícího reklamovat ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí věci (reklamační lhůta dle zákona).
U některých zdravotnických prostředků (kontaktní čočky a roztoky) je však záruční lhůta omezena dobou použitelnosti (expirační doba), která je vždy uvedena na obalu.
Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození doručené zásilky se zbožím, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, každá zásilka je pojištěna. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Součástí zásilky s reklamovaným zbožím musí být popis vady a daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.
Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese kupující. Náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Adresa pro zasílání reklamací: Axis Optik s.r.o., E-shop, Kostelní 168, 344 01 Domažlice

Lhůta k vyřízení reklamace činí ze zákona 30 dnů.


7. Ochrana osobních údajů
Při prodeji zboží shromažďuje prodávající pouze kontaktní údaje nutné pro odeslání zboží a komunikaci s kupujícím. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou dopravců. O změnu osobních údajů nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo e-mailem.


8. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasí kupující také s výší ceny objednaného zboží a expedičních a dopravních nákladů.

Obsah košíku

Váš košík zatím neobsahuje žádné zboží.

Do košíku